Cung chủ kính chào~

Cung đang trong quá trình xây dựng bởi một con cung chủ mù công nghệ, chư vị lạc bước vui lòng ghi nhớ để ghé thăm a~

Mọi người có thể ghé qua thư phòng tạm thời của tại hạ trên wattpad,

quý danh Uchiha Misako: https://www.wattpad.com/user/UchihaMisako

Xin cảm ơn ^^~